یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

فعالیت‌های دانشجویی

مشاهده همه

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی

با هدف زمينه سازی رشد خلاقيت هاي فرهنگي دانشجویان، سامان دهی خواسته ها و تلاش هاي خود انگيخته فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجویي و حمایت و هدایت این گروه از فعاليت ها در جهت نيل به ارزش هاي متعالي اسلامي و ایرانی، کانون های فرهنگی دانشجویان در دانشگاهها تشکيل مي شوند. این کانون ها به منظور تأکيد بر هویت ملي و اسلامی، ارتقاي سطح همکاري جمعي و بسط و تعميق فرهنگ مشارکت در دانشگاهها، تأسيس و تقویت نهادهاي مدني و قانونمندي حوزه فعاليت هاي فرهنگي دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در آیين نامه کانون هاي فرهنگي دانشجویان فعاليت مي کنند.

کانون هاي فرهنگي دانشجویان نهادهایي هستند که در قالب ضوابط این آیين نامه در زمينه هایي از قبيل دینی و مذهبي (اسلام شناسي، نماز و نيایش، امر به معروف و نهي از منکر، عفاف و حجاب، قرآن و عترت، مراسم، اعياد، و وفيات مذهبی و ...)، ادبي و هنري (ادبيات، فيلم و عکس، هنرهاي نمایشي، هنرهاي تجسمي، صنایع دستي و ...)، فرهنگ و اندیشه (مطالعات فرهنگي، و ...) و اجتماعي (جهاد یاوری، سازندگی، ایران شناسي، گردشگري، محيط زیست، آسيب هاي اجتماعي، امداد و هلال احمر و ...) فعاليت مي کنند. تشکل هایي که زمينه فعاليت آنها علمي، صنفي، ورزشي و سياسي است از شمول کانون ها خارج اند.

 

اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

1- دکتر علیرضا دودمان تیپی، ریاست دانشگاه (رئیس)

2- حجت الاسلام و المسلمین محرابی، نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3- دکتر بابک عاقل، معاون دانشجویی و فرهنگی

4- دکتر سهراب فتحی، معاون آموزشی و پژوهشی

5- دکتر سید ابوالفضل موسوی زاده، مسئول بسیج اساتید

6- خانم دکتر پریسا دارایی، عضو هیات علمی

7- رضا ملکشاهی، مدیر فرهنگی و اجتماعی (دبیر)

8- دکتر وحید قاسمی، دبیر هم اندیشی اساتید

9- آقای مصطفی حیدری، مسئول بسیج دانشجویی

 

فرمها و آیین نامه های مربوطه

آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

فرم درخواست برگزاری فعالیت های فرهنگی

نمونه فرم گزارش ارسالی فعالیت فرهنگی و اجتماعی

 

سوالی دارید؟