یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

فعالیت‌های دانشجویی

مشاهده همه

انجمن های علمی دانشجویی

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، همچنین بهره مندی از توانمندی و خلاقیت دانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری؛ انجمن های علمی دانشجویی و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی حوزه های مختلف دانش با حمایت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.

 

اهداف تأسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

 • ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت علمی دانشجویان و بهره گیری از توانمندی ایشان در تحقق و تقویت فضای علمی دانشگاه
 • افزایش مشارکت جمعی و داوطلبانه دانشجویان در فعالیت های علمی به منظور ترویج فرهنگ کارگروهی
 • تکمیل رسالت های دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصصِ توانمند با رویکرد فرصت دهی و اعتماد
 • تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش های مختلف جامعه و مجامع علمی ملی و بین المللی 

 

اختیارات و وظایف انجمن های علمی

 • عضوگیری از دانشجویان خلاق و علاقه مند به فعالیت های علمی  داوطلبانه و ایجاد انگیزه برای مشارکت در انجمن
 • برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و هدایت فعالیت های انجمن در راستای خط مشی های کلان مصوب مجمع انجمن و پیگیری اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای برنامه ها
 • برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمن های علمی دانشجویی، اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی و مجامع علمی و تخصصی ملی و بین المللی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن
 • برقراری ارتباط با نهادها و سازمان های خارج از دانشگاه برای انجام فعالیت های مشترک
 • برنامه ریزی و همکاری در اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی
 • پیگیری تأیید اساسنامه مصوب مجمع انجمن
 • مشورت، همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیأت علمی گروه آموزشی، همچنین متخصصان، دانش آموختگان دانشگاه در رشته های ذیربط و ادوار موفق انجمن
 • تشکیل کمیته های مختلف کاری با مشارکت اعضای انجمن و نظارت بر عملکرد آن ها
 • برگزاری منظم جلسات مجمع انجمن
 • حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن
 • برآورد و تأمین هزینه های مالی برنامه ها، همچنین تنظیم و ارائه گزارش مالی به مجمع انجمن و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 • مستندسازی فعالیت ها و تهیه گزارش عملکرد انجمن

 

فرمها و آیین نامه های مربوطه

آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

فرم عضویت انجمن های علمی

فرم درخواست برگزاری فعالیت های فرهنگی

نمونه فرم گزارش ارسالی فعالیت فرهنگی و اجتماعی

 

سوالی دارید؟