یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

میز خدمت

عنوان
اداره رفاه دانشجویی
دسته بندی
اداره رفاه دانشجویی
عنوان خدمت/وظیفه
اداره رفاه دانشجویی
دسته بندی
خدمات دانشجویان
ارائه دهنده
معاونت دانشجویی فرهنگی - اداره رفاه دانشجویان
نوع ارائه
حضوری- الکترونیکی
مدارک لازم
تعهدنامه محضری –فاکتور لوازم کمک آموزشی و عینک طبی- اجاره نامه مسکن و ...
آدرس وب سایت
www.swf.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)
دانشجویان مستعد و بی بضاعت و دانش آموختگان
شرح خدمت/وظیفه
1- ثبت نام از دانشجویان بی بضاعت و معرفی آنان به صندوق رفاه دانشجویان جهت پرداخت وام دانشجویی 2- معرفی دانشجویان بی بضاعت به بنیاد علوی 3- صدور دفترچه اقساط وام دانشجویی دانشجویان فارغ التحصیل 4- پیگیری مطالبات صندوق رفاه دانشجویان 5- معرفی دانشجویان آسیب دیده به بیمه حوادث گروهی و پیگیری 6- انجام امور حسابداری معاونت دانشجویی و فرهنگی
متن
1- ثبت نام از دانشجویان بی بضاعت و معرفی آنان به صندوق رفاه دانشجویان جهت پرداخت وام دانشجویی 2- معرفی دانشجویان بی بضاعت به بنیاد علوی 3- صدور دفترچه اقساط وام دانشجویی دانشجویان فارغ التحصیل 4- پیگیری مطالبات صندوق رفاه دانشجویان 5- معرفی دانشجویان آسیب دیده به بیمه حوادث گروهی و پیگیری 6- انجام امور حسابداری معاونت دانشجویی و فرهنگی
آخرین ویرایش
۱۳۹۷-۱۱-۱۶