سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۲

میز خدمت

عنوان
بیانیه توافق سطح خدمات
دسته بندی
بیانیه توافق سطح خدمات
آدرس وب سایت
kut.ac.ir/page/205/service-level
معرفی خدمت گیرند(گان)
دانشجویان، اساتید، کارکنان و عموم بازدید کنندگان
متن
بیانیه توافق سطح خدمات
آخرین ویرایش
۱۴۰۰-۰۲-۲۱