نسخه آزمایشی
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

میز خدمت

عنوان
صدور گواهی تدریس اساتید
دسته بندی
صدور گواهی تدریس اساتید
ارائه دهنده
معاونت آموزشی دانشگاه
نوع ارائه
حضوری
معرفی خدمت گیرند(گان)
اساتید مدعو و هیات علمی
شرح خدمت/وظیفه
شرح خدمات: 1- تایید درخواست صدور گواهی تدریس توسط مدیر آموزش 2- صدور گواهی تدریس توسط کارشناس آموزش دانشگاه 3- امضا گواهی توسط مدیر آموزش 1- ثبت و شماره گذاری و مهر گواهی توسط دبیرخانه آموزش
متن
.
آخرین ویرایش
۱۳۹۷-۱۱-۱۷