جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

میز خدمت

عنوان
صدور معرفی¬نامه مهمان و انتقال
دسته بندی
صدور معرفی¬نامه مهمان و انتقال
دسته بندی
خدمات دانشجویان
ارائه دهنده
معاونت آموزشی دانشگاه
نوع ارائه
حضوری- الکترونیکی
مدارک لازم
مستندات درخواست در صورت نیاز-ثبت درخواست
آدرس وب سایت
golestan.kut.ac.ir - http://portal.saorg.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)
دانشجویان
شرح خدمت/وظیفه
پیاده سازی و استفاده از سیستم جامع گلستان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه با هدف مکانیزه کردن کلیه فعالیت-های دانشگاهی در راستای اهداف دولت الکترونیک اجرا شد. این دانشگاه مصمم است در جهت افزایش سرویس-های قابل ارائه توسط سیستم جامع گلستان در تمامی حوزه های آموزش استفاده از سیستم جامع گلستان را افزایش دهد. شرح خدمات: 1- بررسی درخواست¬های ثبت شده توسط دانشجویان در سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) توسط کارشناس آموزش کل و ارائه به گروه¬ها و در نهایت ارسال به شورا ها جهت بررسی و اظهار نظر 2- بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان متقاضی در سیستم جامع گلستان 3- ثبت رای صادره و توضیحات تکمیلی در سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) به طور جداگانه برای هر دانشجو 4- صدور معرفی نامه توسط کارشناس آموزش کل بر مبنای رای ثبت شده در سامانه یا رای کمیسیون موارد خاص 5- ثبت و شماره گذاری و مهر معرفی نامه
متن
.
آخرین ویرایش
۱۳۹۷-۱۱-۱۷