سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۲

میز خدمت

عنوان
تسویه حساب
دسته بندی
تسویه حساب
دسته بندی
خدمات دانشجویان
ارائه دهنده
معاونت آموزشی دانشگاه
نوع ارائه
حضوری- الکترونیکی
مدارک لازم
تکمیل پرونده دانشجویی-فیش واریزی متقاضیان تسویه تعهد آموزش رایگان-کارت دانشجویی
آدرس وب سایت
golestan.kut.ac.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)
دانشجویان
شرح خدمت/وظیفه
پیاده سازی و استفاده از سیستم جامع گلستان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه با هدف مکانیزه کردن کلیه فعالیت-های دانشگاهی در راستای اهداف دولت الکترونیک اجرا شد. این دانشگاه مصمم است در جهت افزایش سرویس-های قابل ارائه توسط سیستم جامع گلستان در تمامی حوزه های آموزش استفاده از سیستم جامع گلستان را افزایش دهد. شرح خدمات:  در صورت فارغ¬التحصیلی دانشجو: 1-ثبت درخواست دانش¬آموختگی و پرداخت الکترونیکی هزینه صدور مدرک در سیستم جامع گلستان توسط دانشجو و بررسی درخواست توسط کارشناس آموزش کل. 2-بررسی صحت تعهد دانش¬آموختگی تایید شده توسط دانشجو در سیستم جامع گلستان توسط کارشناس آموزش کل. 3-حذف سرترم¬های ثبت نام نکرده توسط کارشناس آموزش کل. 4- تأیید درخواست توسط کارشناس آموزش کل. 5-ابطال کارت در سیستم جامع گلستان توسط کارشناس گروه جهت فعال¬سازی تسویه حساب دانشجو. 6- انجام تسویه حساب 16 اداره دانشگاه از طریق سیستم جامع گلستان بدون نیاز به مراجعه حضوری دانشجو 7- مراجعه حضوری دانشجو جهت ابطال فیزیکی کارت دانشجویی به اداره حراست و تحویل کارت و در صورت داشتن وام، ارائه جدول وام به کارشناس آموزش کل و انجام تسویه نهایی و صدور برگه تسویه حساب با امضای مدیر آموزش و ممهور به مهر آموزش توسط کارشناس آموزش کل 8- ارسال برگه تسویه به دبیرخانه آموزش جهت ارسال با پرونده تحصیلی به اداره¬ی دانش آموختگان  در صورت انصراف، اخراج، انتقال و یا اتمام میهمانی در این دانشگاه: 9- ابطال کارت در سیستم جامع گلستان توسط کارشناس آموزش کل بر مبنای مصوبه یا حکم موجود جهت فعال¬سازی تسویه حساب دانشجو. 10- انجام تسویه حساب 16 اداره دانشگاه از طریق سیستم جامع گلستان بدون نیاز به مراجعه حضوری دانشجو 11- مراجعه حضوری دانشجو جهت ابطال فیزیکی کارت دانشجویی به اداره حراست و تحویل کارت و در صورت داشتن وام، ارائه جدول وام به کارشناس آموزش کل و انجام تسویه نهایی و صدور برگه تسویه حساب با امضای مدیر آموزش و ممهور به مهر آموزش توسط کارشناس آموزش کل 12-بایگانی در پرونده دانشجو و ارسال پرونده به بایگانی راکد
متن
.
آخرین ویرایش
۱۳۹۷-۱۱-۱۶