سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۲

میز خدمت

عنوان
انتخاب واحد
دسته بندی
انتخاب واحد
دسته بندی
خدمات دانشجویان
ارائه دهنده
معاونت آموزشی دانشگاه
نوع ارائه
حضوری- الکترونیکی
مدارک لازم
مجوز گروه یا شورا در صورت نیاز
آدرس وب سایت
golestan.kut.ac.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)
دانشجویان
شرح خدمت/وظیفه
پیاده سازی و استفاده از سیستم جامع گلستان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه با هدف مکانیزه کردن کلیه فعالیت-های دانشگاهی در راستای اهداف دولت الکترونیک اجرا شد. این دانشگاه مصمم است در جهت افزایش سرویس-های قابل ارائه توسط سیستم جامع گلستان در تمامی حوزه های آموزش استفاده از سیستم جامع گلستان را افزایش دهد. شرح خدمات:ارائه دروس هر نیم¬سال در سیستم جامع گلستان توسط کارشناس هر گروه 2-بررسی درخواست¬های مرتبط با انتخاب واحد که توسط دانشجویان در سیستم جامع گلستان ثبت شده است و انجام امور مربوطه توسط گروه 3-اعمال مصوبات مربوط به انتخاب واحد هردانشجو در سیستم جامع گلستان
متن
.
آخرین ویرایش
۱۳۹۷-۱۱-۱۶