سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

کاوه پسندیده

مشاهده همه

کاوه پسندیده

عضو هیئت علمی گروه علوم پایه
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی فیزیک/گرایش اپتیک و لیزر
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 09143966422 پست الکترونیکی : k.pasandideh@kut.ac.ir