سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

قباد سعادت کیا

مشاهده همه

قباد سعادت کیا

عضو هیئت علمی گروه علوم پایه
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی آمار
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :