جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

پرهام مرادی دولت آبادی

مشاهده همه

پرهام مرادی دولت آبادی

عضو هیئت علمی وابسته گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :