جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

سیدسجاد موسوی فرد

مشاهده همه

سیدسجاد موسوی فرد

عضو هیئت علمی گروه علوم پایه
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکتری

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : s.mousavifard@kut.ac.ir