شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱

سیدسجاد موسوی فرد

مشاهده همه

سیدسجاد موسوی فرد

عضو هیئت علمی گروه فیزیک مهندسی
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکتری
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 09136981162 پست الکترونیکی : s.mousavifard@kut.ac.ir