نسخه آزمایشی
شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

سید وفا بارخدا

مشاهده همه

سید وفا بارخدا

مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد/مهندسی کامپیوتر
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :