دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

همت شیخی

مشاهده همه

همت شیخی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد/مهندسی فناوری اطلاعات
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : h.sheikhi@kut.ac.ir