دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

مهدی خزایی

مشاهده همه

مهدی خزایی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : khazaei84@gmail.com