دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

سجاد حیاتی

مشاهده همه

سجاد حیاتی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : s.hayati@kut.ac.ir