نسخه آزمایشی
چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸

فرزاد امیری

مشاهده همه

فرزاد امیری

مدیر گروه مهندسی صنایع
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی صنایع
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :