جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

زهرا گرگین کرجی

مشاهده همه

زهرا گرگین کرجی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی پزشکی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : z.gorgin@kut.ac.ir