نسخه آزمایشی
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

سید ابوالفضل موسوی زاده

مشاهده همه

سید ابوالفضل موسوی زاده

مدیر گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/تفسیر و علوم قرآنی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : mosaviqom251@gmail.com