شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱

افشين مرادی

مشاهده همه

افشين مرادی

عضو هیئت علمی گروه علوم پایه
مرتبه علمی :دانشيار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/ فیزیک (گرايش نانو اپتيک)
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : a.moradi@kut.ac.ir