جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱

علی اکبر اختری

مشاهده همه

علی اکبر اختری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکتري : دانشگاه فردوسي مشهد رشته: مهندسي عمران-عمران ، آب و هیدرولیك
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :