دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

امین شهسوار

مشاهده همه

امین شهسوار

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : a.shahsavar@kut.ac.ir