نسخه آزمایشی
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امین شهسوار

مشاهده همه

امین شهسوار

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : a.shahsavar@kut.ac.ir