نسخه آزمایشی
چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸

وحید قاسمی

مشاهده همه

وحید قاسمی

سرپرست اداره فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای- مدیرگروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی کامپیوتر

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :