جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

سجاد رسایی

مشاهده همه

سجاد رسایی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : rasaee@kut.ac.ir