سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

پیوند واله شیدا

مشاهده همه

پیوند واله شیدا

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1166 پست الکترونیکی : p.valeh-sheyda@kut.ac.ir