جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

بابک عاقل

مشاهده همه

بابک عاقل

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :