پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

مجید محدثی

مشاهده همه

مجید محدثی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :