یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

سینا زرشکی

مشاهده همه

سینا زرشکی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکتری مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : szereshki@kut.ac.ir