سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

عباس رضایی

مشاهده همه

عباس رضایی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : a.rezaee@kut.ac.ir