نسخه آزمایشی
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

عباس رضایی

مشاهده همه

عباس رضایی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :