چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

سهراب مجیدی فر

مشاهده همه

سهراب مجیدی فر

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد/مهندسی برق-الکترونیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :