شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱

هدایت صبوری

مشاهده همه

هدایت صبوری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :