یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

سودابه محمدی

مشاهده همه

سودابه محمدی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1109 پست الکترونیکی : sudabeh.mohamadi@gmail.com