یکشنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۲

هیات ممیزه

۱۳۹۷/۰۵/۱۳

هیأت ممیزه:

وظيفه هيأت مميزه رسيدگي و اظهارنظر درباره درخواست­ هاي اعضاي هيأت علمي مبني بر ارتقاء به مراتب بالاتر (استادياري، دانشياري و استادي)، استفاده از فرصت مطالعاتي و نيز بررسي وضعيت ركود علمي و احتساب سابقه خدمت (سابقه خدمت پيماني قبل از تبديل وضعيت به رسمي- آزمايشي براي اعضاي هيأت علمي و يا سابقه خدمت در دوره كارشناسي براي كارشناساني كه به عضو هيأت علمي تبديل وضعيت شده ­اند) براساس آيين ­نامه­ هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­ باشد. هيأت از طريق ارزيابي كيفيت فعاليت­هاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي، آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي متقاضيان طبق آيين ­نامه ­هاي جاري، درخواست­ها را بررسي و درخصوص آن­ها اعلام نظر مي ­كند. بدين منظور فعاليت­هاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي (ماده يك) متقاضيان ابتدا در كميسيون تخصصی ماده يك و فعاليت­هاي آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي، مواد ۲ تا ۴، ابتدا در كميته منتخب دانشكده سپس در كميسيون تخصصي هيأت مميزه و نهايتاً در هيأت مميزه بررسي مي­ شود. انتخاب عضو حقیقی شورای انتخاب استاد ممتاز در خصوص هر پرونده در دست بررسی نیز از وظایف هیأت ممیزه می­باشد.

وظایف و اختیارات هیأت ممیزه:

رسیدگى و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به:

الف- صلاحیت علمى متقاضیان جهت ارتقا به مراتب بالاتر (استادیار، دانشیار و استاد)، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین ­نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی

ب- صلاحیت علمى متقاضیان تبدیل وضعیت از رسمى آزمایشى به رسمى قطعى

ج- تبدیل وضعیت از کارشناس رسمى به عضو هیأت علمى رسمى آزمایشى (انجام این فرایند در دانشگاه صنعتی کرمانشاه، بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه، فعلاً ممنوع می­ باشد)

د- بررسى رکود علمى (به وضعیتی اطلاق می­ گردد که عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات آیین­ نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها، در سه سال متوالی شرایط لازم برای کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد.)

هـ - تصمیم­ گیرى درخصوص ارتقاى مرتبه مربى به استادیارى آن دسته از اعضاى هیأت علمى که با استفاده از مأموریت تحصیلی یا با مجوز دانشگاه و با استفاده از مرخصى بدون حقوق، موفق به اخذ مدرك دکتراى تخصصى یا سطح 4 حوزه علمیه شده­ اند.

و- بررسى سایر موارد ارجاعى براساس آیین­ نامه­ هاى مربوط

 

 

کمیسیون تخصصی:

کمیسیون تخصصی، کمیسیونی است که در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده، وظیفه رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضای هیأت علمی مبنی بر قابلیت طرح و یا عدم طرح پرونده آنان در هیأت ممیزه را برعهده دارد.  کمیسیون موظف است فعالیت­های سه­ گانه متقاضی ارتقای مرتبه علمی را که کمیته منتخب ارزیابی کرده است بررسی و امتیازدهی کند و در صورت احراز شرایط و کسب حداقل امتیازهای تعیین شده در آیین ­نامه ارتقای مرتبه و شیوه­ نامه مربوط، پرونده را برای ارزیابی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت ممیزه ارجاع کند. پرونده ­هایی که شرایط مذکور را احراز نکنند، امکان طرح در جلسه هیأت ممیزه را نخواهند داشت و لازم است برای تحویل به متقاضی به واحد مربوط عودت داده شود.

ترکیب اعضای کمیسیون تخصصی به شرح زیر است:

1- یک تن از اعضای هیأت ممیزه متناسب با موضوع تخصص به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تأیید هیأت ممیزه (رئیس کمیسیون)

2- سه تن از اعضای هیأت علمی که حداقل یک تن از آن­ها دارای مرتبه علمی استادی باشد؛ به انتخاب اعضای هیأت علمی، با معرفی رئیس مؤسسه و تأیید هیأت ممیزه

3- دبیر کمیته منتخب

تبصره: اعضای هر کمیسیون با حکم رئیس هیأت ممیزه به مدت دو سال منصوب می ­شوند.

 

کمیته منتخب:

کمیته منتخب به منظور رسیدگی، اظهار نظر و ارزیابی صلاحیت علمی- پژوهشی اعضای هیأت علمی داوطلب ارتقاء علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی تشکیل می­ گردد. در کمیته ­های مذکور به بندهای مختلف پرونده داوطلب امتیاز داده می­ شود و در پایان صورتجلسه کمیته منتخب دانشکده به همراه کلیه مدارک تحصیلی، احکام، توافق­نامه­ ها، تأییدیه­ ها، جزوات، مقالات، کتب و سایر مدارک داوطلبان برای طی  سایر مراحل ارزیابی به دبیرخانه هیأت ممیزه ارسال می­ گردد. وظایف کمیته منتخب ارتقاء به شرح زیر است:

  • دریافت و بررسی مدارک و مستندات اعضای محترم هیأت علمی متقاضی ارتقای مرتبه
  • بررسی امتیازات عضو هیأت علمی در مواد آموزشی، پژوهشی و اجرایی از نظر کفایت امتیازات مکتسبه
  • تنظیم پرونده و صورت جلسه و ارسال به هیأت ممیزه دانشگاه جهت بررسی در کمیته تخصصی مربوطه

 

ترکیب اعضای کمیته منتخب به شرح زیر است:

1- رئیس دانشکده مربوطه (رئیس کمیته منتخب)

2- معاون آموزشی یا پژوهشی دانشکده به انتخاب رئیس کمیته منتخب

3- سه تن از اعضای هیأت علمی متخصص در رشته تخصصی متقاضی با حداقل مرتبه دانشیاری، به پیشنهاد مدیر گروه ذی­ربط و تأیید رئیس دانشکده

تبصره: حضور دست کم دو تن با مرتبه استادی (از سه تن بند 3) برای رسیدگی به درخواست ارتقاء به مرتبه استادی، الزامی است.

 

فرم­ ها:

فرم ارتقا مرتبه

آیین­ نامه ارتقا مرتبه

شیوه ­نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی

راهنمای تکمیل کاربرگها - ویرایش اول

 

کارکنان

رسول عابدینی 

کارشناس مسئول هیأت اجرایی جذب و هیأت ممیزه

داخلی 1014


طاهره کریمی

کارشناس هیأت اجرایی جذب و هیأت ممیزه

داخلی 1004  -  38305067-083

 

آدرس پست الکترونيکي:  jazb.kut@gmail.com