نسخه آزمایشی
جمعه ۰۹ اسفند ۱۳۹۸

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۳۹۸/۱۰/۲۸

جایگاه مناسب و موفق کشوری برای دانشگاه صنعتی کرمانشاه در برگزاری دوره های مهارت افزایی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ بر اساس گزارش های منتشر شده معاونت پژوهش و فناوری (دفتر ارتباط با صنعت) وزارت علوم در آذر ماه 1398 در خصوص برگزاری دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه توانسته است جایگاه بسیار مناسبی را در میان دانشگاه های کشور در بخش های مختلف کسب نماید.

 

این گزارش در ابتدا به بررسی وضعیت دوره های مهارت افزایی در دانشگاه های بزرگ دنیا می پردازد و سپس وضعیت دانشگاه های داخل کشور را مورد مطالعه قرار می دهد. به عنوان مثال، دولت هند به منظور افزایش نیروی کار خود  به 600 میلیون نفر تا سال 2022 در نظر دارد که دانشگاه های ایالتی را مختص مهارت افزایی برای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار تأسیس کند. به این منظور، طی یکی دو سال اخیر دانشگاه های ایالتی مختلفی به این منظور تأسیس شده اند.

 

در داخل کشور، به منظور بهینه سازی و ساماندهی مهارت های دانشجویان دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی، دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه وزارت عتف اقدام به پایش وضعیت دوره های مهارت آموزی (عمومی و تخصصی) از 60  دانشگاه نمود و نتایج بررسی و تحلیل آماری این اطلاعات را در یک گزارش ارائه نموده است.

 

بنابراین گزارش؛ آمار دانشگاه صنعتی کرمانشاه به صورت زیر می باشد که نشان دهنده فعالیت مناسب دانشگاه در اکثر بخش ها می باشد.

 

 

طبق آمار اعلام شده، میانگین دوره های برگزار شده توسط دانشگاه ها 77 و میانگین شرکت کنندگان در دوره ها 2227 نفر می باشد که دانشگاه صنعتی کرمانشاه هم در تعداد دوره ها و هم در تعداد نفرات شرکت کننده از میانگین کشوری بالاتر می باشد.

در میان دانشگاه هایی که بیشترین دوره  تخصصی را برگزار نموده اند، دانشگاه صنعتی کرمانشاه با 74 دوره توانسته است در بین 10 دانشگاه برتر کشور قرار گیرد که امار کلی این قسمت به صورت نمودار زیر می باشد.

 

 

در میان دانشگاه هایی که بیشترین دوره عمومی را برگزار نموده اند، دانشگاه صنعتی کرمانشاه با 109 دوره در رتبه 3 کشور قرار گرفته است که امار کلی این قسمت به صورت نمودار زیر می باشد.

 

 

در میان دانشگاهی که بیشترین تعداد شرکت کننده در مقطع کارشناسی را داشته اند، دانشگاه صنعتی کرمانشاه با 2161 نفر توانسته است در بین 10 دانشگاه برتر کشور (رتبه 6 کشور) قرار گیرد که امار کلی این قسمت به صورت شکل زیر می باشد.

 

 

همچنین در میان دانشگاه هایی که بیشترین تعداد شرکت کننده خانم را در برگزاری دوره ها داشته اند، دانشگاه صنعتی کرمانشاه با 2189 نفر در رتبه 6 کشور قرار گرفته است که این امر نشان دهنده توجه مناسب دانشگاه به افزایش مهارت های فنی و عمومی دانشجویان دختر و مهارت های مورد نیاز حوزه زنان می باشد. از لحاظ تعداد شرکت کننده مرد در برگزاری دوره ها نیز دانشگاه صنعتی کرمانشاه با 2161 نفر در رتبه 6 کشور قرار گرفته است که نشان دهنده توجه یکسان دانشگاه به افزایش مهارتهای فنی و عمومی دانشجویان پسر و دختر می باشد.

 

گفتنی است؛ با توجه به رتبه های بدست آمده توسط دانشگاه صنعتی کرمانشاه در بین دانشگاه های مختلف کشور، نتایج نشان دهنده برنامه ریزی مناسب مسئولین دانشگاه جهت آموزش دانشجویان و افزایش مهارت آن ها می باشد. همچنین توجه یکسان به دانشجویان دختر و پسر در برگزاری دوره ها و تعداد شرکت کنندگان بیانگر چشم انداز بلند مدت دانشگاه جهت افزایش توانمندی تمام دانشجویان پسر و دختر بصورت یکسان در زمینه های فنی و عمومی می باشد.

 

 

سوالی دارید؟