دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۳۹۸/۰۲/۳۰

پذیرش طرح های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با قابلیت تجاری سازی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی نشستی با حضور کارگروه مشترک دانشگاه صنعتی کرمانشاه و پارک علم و فناوری استان، طرح های پیشنهادی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه که قابلیت تجاری سازی را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

بنابراین گزارش؛ در این کارگروه که با حضور کارشناسان مرکز رشد پارک علم و فناوری کرمانشاه و همچنین مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار گردید؛ طرح های پیشنهادی اعضای هیأت علمی دانشگاه بررسی شد که پس از داوری های صورت گرفته طرح هایی از آقایان دکتر موسوی زاده، دکتر رضایی،  دکتر غلامحسین روشنی و دکتر عبدالرضا روشنی مورد پذیرش نهایی کارگروه قرار گرفت.

 

(تصاویر مربوط به آرشیو روابط عمومی می باشد)

 

 

سوالی دارید؟