نسخه آزمایشی
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

تألیف و چاپ کتاب با عنوان «نقش عقل در تفسیر قرآن» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ کتابی با عنوان « نقش عقل در تفسیر قرآن » تألیف دکتر سید ابوالفضل موسوی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، به چاپ رسید.

بنابراین گزارش؛ دکتر موسوی زاده، ضمن بیان اینکه مفهوم «عقل» از مفاهیم بسیار کلیدی در تاریخ اندیشه بشری به شمار می رود در خصوص این کتاب، تشریح کرد: در این رساله سعی شده است؛ ابتدا مفهوم «عقل» و «تفسیر» از منظر فقه اللغه ای مورد کنکاش قرار گیرد، سپس به دیدگاه های نظری درباره مفهوم «عقل» در مکاتب مختلف، اشاره شود.

گفتنی است؛ این کتاب توسط انتشارات دانشگاه صنعتی کرمانشاه منتشر گردیده است و علاقه مندان می توانند جهت خرید کتاب به کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

 

 

 

سوالی دارید؟