سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۲

گروه‌های آموزشی

بازگشت به دانشکده
۱۴۰۲/۰۷/۱۲

گروه ریاضی

مدیر گروه

ایمیل

 

شماره تلفن داخلی

دکتر بهزاد قنبری

 

 

1206

کارشناس گروه

ایمیل

 

شماره تلفن داخلی

مهندس علی محبی حسن آبادی

ali.mohebi@kut.ac.ir

 

1217

 

 

اعضا هیئت علمی گروه ریاضی:

                                   

ردیف

نام و نام خانوادگی

     

مرتبه علمی

         

ایمیل

       

 

شماره تلفن داخلی

1

دکتر بهزاد قنبری

     

دانشیار

         

b.ghanbary@yahoo.com

       

 

1126

2

دکتر قباد سعادت کیا

     

دانشیار

         

 

       

 

1048

3

دکتر شیوا اسحقی چالشتری

     

استادیار

         

 

       

 

1205