یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دانشکده مدیریت مهندسی

دانشکده مدیریت مهندسی شامل گروه های مهندسی صنایع و مهندسی راه آهن می باشد. رشته مهندسی صنایع از سال 1393 و رشته مهندسی راه آهن از سال 1394 شروع به جذب دانشجو کرده است. دانشگاه صنعتی کرمانشاه تنها دانشگاه دولتی ارائه دهنده این رشته ها در استان کرمانشاه می باشد، و با توجه به توسعه صنایع مختلف و حمل و نقل ریلی در غرب کشور وظیفه تربیت نیروی متخصص مورد این صنایع بر عهده این دانشکده می باشد. برنامه های توسعه دانشکده تکمیل و تجهیز آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز و ایجاد سایر گرایش های مهندسی راه آهن در مقطع کارشناسی و سایر گرایش مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد را شامل می شود.

رییس دانشکده: دکتر بابک یوسفی یگانه

 

تماس

شماره تماس: 38305052
ایمیل: admin@kut.ac.ir
آدرسی:
کدپستی: 6715685420