چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

گروه‌های آموزشی

بازگشت به دانشکده
۱۳۹۷/۰۵/۱۰

گروه فیزیک مهندسی (گرايش ليزر و اپتيک)

معرفی رشته فیزیک مهندسی

فیزیک مهندسی رشته­ ای برای پیوند فیزیک محض و علوم مهندسی است. پیوند برقرار کردن بین این دو رشته، در چند دهه اخیر منجر به پیشرفت­ های شگرفی هم در تولید علم و هم در تکنولوژی شده است.

اساساً دلیل به وجود آمدن این رشته تربیت افرادی است که با آشنایی با دروس علوم پایه و توانایی کاربردی بتوانند بین علم و تکنولوژی ارتباط برقرار کنند که در کشورهای صنعتی تا حد زیادی به این هدف دست پیدا کرده اند.

فیزیک مهندسی، مباحث پیشرفته فیزیک کاربردی و روش­های استفاده از آن­ها در صنعت را مورد مطالعه قرار می دهد. هدف از این رشته آماده سازی فارغ التحصیل ­هایی است که علاوه بر دانستن فیزیک و مباحث پیشرفته آن با کاربردهای فیزیک هم آشنا باشند و توانایی مهندسی و ارائه طرح­های صنعتی در زمینه فیزیک جدید را داشته باشند.

 

 

تعداد واحد­های درسی
1 دروس عمومی 22 واحد
2 دروس پايه 41 واحد
3 دروس اصلی 41 واحد
4 دروس تخصصی 20 واحد
5 دروس اختياری 15 واحد
- جمع کل واحدها 139 واحد

 

آینده شغلی

در اکثر وسايل دقيق اندازه­ گيری و کنترل، از روش­ های فيزيکی و حساسگرها استفاده می­شود. طراحی و ساخت اين سيستم­ ها و همچنين قطعاتی که در الکترونيک و کامپيوتر بکار می­ روند، در حوزه فيزيک نوين است. دانش ­آموختگان اين رشته می توانند در صنايع الکترونيک، صنايع اپتيک، ليزر، قطعات و اجزاء کامپيوتر، در مؤسسات دولتی و خصوصی نظير وزارت نيرو، مخابرات، سازمان انرژی اتمی ايران، صنايع الکترونيک ايران، صنايع اتومبيل سازی بکار گرفته شوند. همچنين ساخت و بررسی تارهای اپتيکی که در مخابرات ب­کار می­ روند، تخصص در کاربرد­های مختلف پلاسما و ليزر در صنعت و پزشکی-طراحی و ساخت لوازم اپتيکی طراحی و ساخت لامپ­ های مختلف دشارژ الکتريکی-طراحی و ساخت آهنرباهای لازم در سيستم­های الکترومغناطيسی و کليد­های خودکار و نيز تهيه و بررسی خواص نانو­ساختار­ها در حوزه تخصصی اين رشته است.

 

کارشناس گروه 
مهندس محمد سعید صفری

 

کارشناس آموزش

خانم نفیسه نمازی 

ایمیل: eng.physics.dep@kut.ac.ir

 

کارشناس آزمايشگاه
مهندس محمد سعيد صفری

 

 

آزمايشگاه های گروه

آزمايشگاه فيزيک پايه 1

آزمايشگاه فيزيک پايه 2

آزمايشگاه اپتيک و اپتيک پيشرفته

آزمايشگاه ليزر

آزمایشگاه فیزیک مدرن

این درس با همکاری گروه فیزیک دانشگاه رازی ارائه می شود

 

برنامه پيشنهادی چهار ساله گروه فيزيک مهندسی (گرايش ليزر و اپتيک)
ترم اول ترم دوم
کد درس درس تعداد واحد پيش نياز-هم نياز کد درس درس تعداد واحد پيش نياز-هم نياز
001 فيزيک 1 4 --- 005 فيزيک 2 4 ---
002 رياضی 1 4 --- 006 رياضی 2 4 پيش-002
003 شيمی 1 2 --- 007 شيمی 2 2 هم-003
004 کامپيوتر 1 3 --- 008 کامپيوتر 2 3 پيش-004
  زبان عمومی 3 --- 009 معادلات ديفرانسيل 3 هم-006
  کارگاه 1 --- 010 آز-فيزيک 1 1 ---
  عمومی 1 --- 011 آز-شيمی 1 1 هم-003
جمع واحد 18 جمع واحد 18  

 

ترم سوم ترم چهارم
کد درس درس تعداد واحد پيش نياز-هم نياز کد درس درس تعداد واحد پيش نياز-هم نياز
012 رياضی فيزيک 1 3 پيش-006 018 رياضی فيزيک 2 3 هم-012
013 مکانيک تحليلی 1 3 پيش-001،009 019 مکانيک تحليلی 2 3 پيش-013
014 اپتيک 1 3 --- 020 اپتيک 2 3 پيش-005،014
015 فيزيک مدرن 4 پيش-001، 005 021 الکترومغناطيس 1 3

پيش-005،006 هم-012

016 آز- فيزيک 2 1 --- 022 ترموديناميک 3 پيش-001
017 آز-شيمی 2 1 پيش-011   عمومی 2 ---
  فارسی عمومی 3 ---        
جمع واحد 18 جمع واحد 17

 

ترم پنجم ترم ششم
کد درس درس تعداد واحد پيش نياز-هم نياز کد درس درس تعداد واحد پيش نياز-هم نياز
023 الکترومغناطيس 2 3 پيش-021 028 مکانيک کوانتوم 2 3 پيش-024
024 کوانتوم 1 3 پيش-012،019،015 029 الکترونيک 1 3 پيش-015
025 اپتيک کاربردی 3 پيش-020،015 030 فيزيک آماری 3 پيش-015 هم-022
026 فيزيک مدرن کاربردی 3 پيش-015 031 مدار 3 پيش-005،009
027 آز-فيزيک مدرن 2 پيش-016،015 032 آز-اپتيک 2 پيش-020
  عمومی 4 ---   رسم فنی  1 ---
          عمومی 3 ---
جمع واحد 18 جمع واحد 18

 

ترم هفتم ترم هشتم
کد درس درس تعداد واحد پيش نياز-هم نياز کد درس درس تعداد واحد پيش نياز-هم نياز
033 الکترونيک 2 3 پيش-029 038 کاربردهای ليزر 3 هم-034
034 ليزر 3 پيش-020،026 هم-024 039 مهندسی اپتيک 3 پيش-020،015
035 زبان تخصصی 3 پيش-015 040 آز- ليزر 3 پيش-032 هم-034
036 پروژه 3 --- 041 آز-الکترونيک 3 پيش-016،029
037 آز-اپتيک پيشرفته 2 پيش-032 042 عمومی 4 ---
  عمومی 2          
جمع واحد 16 جمع واحد 16

 

 

گروه‌های آموزشی