جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

گروه‌های آموزشی

بازگشت به دانشکده
۱۳۹۹/۰۷/۰۹

گروه علوم کامپیوتر

علوم‌ کامپيوتر پل‌ ارتباطي‌ دانش‌ کامپيوتر و رياضي‌ است‌ و مهم‌ترين‌ هدف‌ آن‌ دست‌يابي‌ به‌ بهترين‌ الگوريتم‌هاي‌ موجود (روش‌هاي‌ حل‌ مسأله‌) در کم‌ترين‌ زمان‌ و با کم‌ترين‌ خطا و بيش‌ترين‌ دقّت‌ است. به‌ عبارت‌ ديگر هدف‌ اين‌ رشته‌ تربيت‌ گروهي‌ متخصّص‌ کامپيوتر است‌ که‌ با ديد رياضي‌تر و منطقي‌تر به‌ حلّ‌ مسائل‌ مطرح‌ شده‌ در علوم‌ کامپيوتر يا رياضي‌ بپردازند. اين‌ رشته‌ در مقطع‌ کارشناسي‌ داراي‌ ۴ گرايش‌ محاسبات‌ علمي‌، نظريه‌‌ي الگوريتم‌ها، سخت‌افزار‌ و سيستم‌هاي‌ اطّلاعاتي‌ است‌ که دروس گرايش محاسبات علمي در زمينه‌ي برنامه‌ريزي خطي، غيرخطي، آناليز عددي و نرم‌افزار در رياضي است؛ به عبارت ديگر هدف اين گرايش پياده‌سازي و بهينه کردن الگوريتم است. تفاوت‌ اين‌ رشته‌ با مهندسي‌ کامپيوتر گرايش‌ نرم‌افزار در اين‌ است‌ که‌ رشته‌ي‌ علوم‌ کامپيوتر برخلاف‌ مهندسي کامپيوتر فاقد دروس‌ آزمايشگاهي‌ و کارگاهي‌ است‌ و بيش‌تر جنبه‌‌ي‌ تحقيقات‌ نظري‌ دارد.

آینده شغلی

فردي‌ که‌ مسؤول‌ انتخاب‌ راه‌حل‌ مسائل‌ و حلّ‌ آن‌هاست در واقع  مدير و هماهنگ‌ کننده می باشد .  در مراکز بزرگ صنعتی و مراکز تحقیقاتی و سازمانها و شرکت ها و وزارتخانه ها وظایف مهمی را بر عهده بگیرند و یا شرکت در پروژه های مهم نقش با ارزشی را به ویژه در بعد نرم افزاری –محاسباتی-انفورماتیکی-اطلاعاتی و ارتباطاتی و برنامه ریزی داشته باشند.به ویژه میتوانند برای کشور ایجاد اشتغال کنند و  ارز آوری  خوبی بویژه از طریق تولید و فروش نرم افزارهای علمی.اموزشی.تحقیقاتی و محاسباتی برای کشور داشته باشند.

چارت درسی علوم کامپیوتر

چارت درسی علوم کامپیوتر1402

 

مدیر گروه

ایمیل

شماره داخلی

دکتر سجاد احمدیان

s.ahmadian@kut.ac.ir

1123

کارشناس گروه

 

 

مهندس مینا عبدی

m.abdi@kut.ac.ir

1149

 

 

 

اعضاء هیأت علمی  

 

ایمیل

شماره داخلی

1

دکتر مهدی خزایی

استادیار

m.khazaei@kut.ac.ir

1120

2

دکتر پرهام مرادی دولت آبادی

دانشیار

   

3

دکتر بهزاد قنبری

دانشیار

B.ghanbary@yahoo.com

1126

4

دکتر سجاد احمدیان

استادیار

s.ahmadian@kut.ac.ir

1137

5

دکتر وحید قاسمی

استادیار

v.ghasemi@kut.ac.ir

1108

6

مهندس سید وفا بارخدا

مربی

barkhoda@kut.ac.ir

1110

7

مهندس همت شیخی

مربی

h.sheikhi@kut.ac.ir

1123

8

مهندس سودابه محمدی

مربی

su.mohamadi@kut.ac.ir

1109

9

مهندس بهزاد مرادی

مربی

b.moradi@kut.ac.ir

1111

گروه‌های آموزشی