دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

اطلاعیه ها

مشاهده همه
۱۳۹۹/۱۲/۱۲

اطلاعیه بسیار مهم آموزش کل دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 


بررسی-مطابقت- دروس- گلستان- و -lms


دانشجویان محترم با مراجعه به سامانه Lms.kut.ac.ir از مطابقت دروس خود ، با دروس اخذ شده در سامانه گلستان اطمینان کسب نمایند. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری است:


☆دروس اخذ شده و گروه های درسی ، از طریق گزارش های ۸۸ و ۷۸ سیستم گلستان قابل مشاهده است 
☆☆دروس و گروه های اضافی که در سامانه Lms.kut.ac.ir وجود دارد را "لغو ثبت نام" کرده و یا نادیده بگیرید.
☆☆☆صرفا در کلاس های درسی که در سامانه های گلستان و Lms.kut.ac.ir مطابقت دارد شرکت نمایید .


اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی کرمانشاه

سوالی دارید؟