نسخه آزمایشی
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

عبدالرضا روشنی

مشاهده همه

عبدالرضا روشنی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی صنایع

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :