نسخه آزمایشی
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

مهدی بحیرایی

مشاهده همه

مهدی بحیرایی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :