نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۳۹۷/۰۹/۱۹

استاندار کرمانشاه طی دستوری خواستار رسیدگی و حل مطالبات دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه شد

سوالی دارید؟