نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۸

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۳۹۷/۰۹/۱۹

استاندار کرمانشاه طی دستوری خواستار رسیدگی و حل مطالبات دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه شد

سوالی دارید؟