نسخه آزمایشی
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

اطلاعات تماس دانشگاه

شماره تماس:08338305000
ایمیل: admin@kut.ac.ir
آدرسی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره)
کدپستی: 6715685420