نسخه آزمایشی
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

بازگشت به دانشکده
۱۳۹۷/۰۵/۱۰

آزمایشگاه مدار های منطقی و معماری کامپیوتر

 در این آزمایشگاه درس آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر ارائه می شود.

در قسمت آزمایش های مربوط به مدار منطقی :

جلسه اول: دانشجویان  با تراشه های TTL و CMOS و تفاوت های آن دو آشنا می شوند.

جلسه دوم: دانشجویان مدار تمام جمع کننده و نیم جمع کننده  را با استفاده از گیت های یونیورسال آماده می کنند. 

جلسه سوم:دانشجویان  مدار مقایسه کننده را با استفاده از گیت ها بسته و سپس با تراشه مقایسه کننده آشنا شده و از آن استفاده می کنند.

جلسه چهارم: دانشجویان با seven segment(هفت قسمتی) آشنا شده و با استفاده از آن یک مدار می بندند.

جلسه پنجم: دانشجویان با تراشه 7483 آشنا شده و با استفاده از آن مدار جمع کننده-تفریق کننده را بسته و در ادامه همین آزمایش مدار جمع کننده BCD چهار بیتی را می بندند.

جلسه ششم: در این آزمایش تراشه های دیکدر و مالتی پلکسر مورد استفاده قرار می گیرد.

جلسه هفتم: در این آزمایش دانشجویان یک تراشه شمارنده را مورد استفاده قرار داده و مدار شمارنده یک رقمی و دو رقمی را  می بندند.

در قسمت آزمایش های مربوط به معماری کامپیوتر :

جلسه اول: دانشجویان با تراشه 74181 آشنا شده و با استفاده از آن یک ALU هشت بیتی می سازند.

جلسه دوم: دانشجویان با استفاده از تراشه های مالتی پلکسر و رجیستر، مدار  گذرگاه را می بندند

جلسه سوم: دانشجویان یک مدار ALU را به جهت دریافت مقدار از چند رجیستر و ثبت نتیجه با استفاده از تراشه 74374 ، تراشه 74153 و تراشه 74181  می بندند