نسخه آزمایشی
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

دانشکده فناوری اطلاعات

علم فناوری اطلاعات به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد. مطالعه، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، نگهداری سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، جمع‌آوری، سازمان‌دهی، طبقه‌بندی و انتقال اطلاعات مهم‌ترین اهدافی است که مهندسی فناوری اطلاعات آن را دنبال می‌کند. اولین رشته این دانشکده رشته فناوری اطلاعات است که در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده است. یکی از اهداف تأسیس این دانشکده در دانشگاه صنعتی کرمانشاه تربیت نیروی متخصص و ماهر مورد نیاز در کشور و به ویژه منطقه غرب کشور و پاسخ گویی به نیاز های موجود در زمینه فناوری اطلاعات است. تکمیل سایر رشته های در نظر گرفته شده، تکمیل و تأسیس آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مورد نیاز در برنامه توسعه این دانشکده قرار دارد. رشته های موجود دانشکده فناوری اطلاعات شامل مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، فیزیک مهندسی، علوم مهندسی می باشد. این دانشکده شامل 2 سایت کامپیوتر، سایت 1 و سایت 2 می باشد که هریک مجهز به 25 کامپیوتر می باشد.

تماس

شماره تماس: 38305047
ایمیل: admin@kut.ac.ir
آدرسی:
کدپستی: 6715685420