دانشگاه صنعتی کرمانشاهمدیر امور مالی » دانشگاه صنعتی کرمانشاه

امروز: ۴ اسفند ۱۳۹۶ English

معاونت ها
ریاست دانشگاه
معاونت آموزشی و پژوهشی
مدیریت فرهنگی
معاونت دانشجویی
معاونت اداری و مالی
دفتر فناوری اطلاعات

 
معاونت اداری و مالی
معاون اداری و مالی
مدیر امور مالی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
رفاهیات دانشگاه
مدیر امور مالی
image_pdfimage_print
مسعود محبی
مدیر امور مالی دانشگاه صنعتی کرمانشاه 
وظایف و فعالیت ها:
 • نظارت کامل برعملکرد خرید کالا وتجهیزات وخدمات مورد نیاز دانشگاه وواحدهای تابعه درچارچوب اعتبارات مصوب وتخصیصی
 • پرداخت حقوق ودستمزد وسایر مزایای مستمر وغیر مستمر کارکنان رسمی – پیمانی – خرید خدمت وشرکتی به صورت ماهیانه .
 • ثبت و بررسی ورسیدگی اسناد دانشگاه وواحدهای تابعه براساس بخشنامه ها ودستورالعمل های وزارتی .
 • هماهنگ نمودن ادارات مختلف امورمالی دانشگاه وحسابداری واحدها ی تابعه درزمینه مالی
 • استخراج وارائه آمار وصورت ها وگزارش های مالی ازجمله تراز های کل ومعین ، صورت تفریغ  بودجه و صورت های مغایرت بانکی براساس مستندات موجود.
 • هماهنگی با ادارات دارایی – بیمه خدمات درمانی – بیمه تامین اجتماعی وسایر بیمه ها و… دررابطه با موارد متعدد ازجمله مالیات ، بازنشستگی وسایرکسورات و…
 • نظارت مالی برحسن اجرای قراردادها و پرو‍ژه های عمرانی وثبت اسناد واستخراج صورت های مالی مربوط
 • نظارت براموال منقول وغیرمنقول دانشگاه وهمچنین ثبت وشماره گذاری وصورت برداری کامل ازآنها
 • نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از خرج
 • نظارت و کنترل سیستم های مالی
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه های جاری و عمرانی دانشگاه
 • تهیه و تنظیم صورت های مالی نهایی دانشگاه و ارسال به دیوان محاسبات

 

واحدهای زیرمجموعه:
 • اداره دریافت و پرداخت
 • اداره رسیدگی و تنظیم حساب ها و اعتبارات
 • اموال
 • حسابداری

 

  
راهنمای تلفن | لينکهای مفيد | نقشه دانشگاه
دانشگاه صنعتی کرمانشاه
ایران - کرمانشاه - بزرگراه امام خمینی(ره)
کد پستی 6715685420
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به دانشگاه صنعتی کرمانشاه مي باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
تعداد بازديدهاي امروز: 1395