دانشگاه صنعتی کرمانشاهاداره رفاه دانشجویی » دانشگاه صنعتی کرمانشاه

امروز: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ English
معاونت ها
ریاست دانشگاه
معاونت آموزشی و پژوهشی
مدیریت فرهنگی
معاونت دانشجویی
معاونت اداری و مالی
دفتر فناوری اطلاعات

 
معاونت دانشجویی
تقویم دانشجویی
اداره تغذيه
اداره امور خوابگاهها
اداره رفاه دانشجويي
اداره تربیت بدنی
مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی
مرکز بهداشت و درمان
کمیسیون موارد خاص
کمیته انضباطی
شورای صنفی - رفاهی دانشجویان
دفتر ارتباط با خانواده
پیوندها
نمودارهای گردش کار معاونت دانشجویی
اداره رفاه دانشجویی
image_pdfimage_print

IMG_8312

.

سعید احمدی

.

کارشناس اداره رفاه دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

*******************************

.

اداره رفاه دانشجویان زیر مجموعه معاونت دانشجویی می‌باشد. این اداره پل ارتباطی بین دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان جهت ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی به دانشجویان است. صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پرداخت تسهیلاتی نظیر وام کمک هزینه تحصیلی، وام مسکن، ودیعه مسکن متاهلی، وام ضروری، وام ازدواج، وام بیمه و … در قالب آئین‌نامه و مقررات خاص خود را بر عهده دارد.

.

وظایف اداره رفاه به شرح ذیل می باشد:

.

۱٫پیگیری ارسال گزارش آمار دانشجویان فعال دانشگاه به صندوق در هر نیمسال تحصیلی .

۲٫پیگیری ،جذب و ابلاغ اعتبارات یارانه نقدی به دانشگاه.

۳٫پیگیری،جذب و ابلاغ میزان یارانه های غیر نقدی مربوط به سهمیه تسهیلات خدمات دانشجویی به دانشگاه .

۴٫پیگیری و جذب یارانه های نقدی صندوق جهت تعمیرات و خرید تجهیزات سلف سرویس و خوابگاه ها .

۵٫ثبت نام از دانشجویان متقاضی وامهای تحصیلی-مسکن-تحصیلی ممتاز –ضروری  ممتاز –موارد خاص-ضروری -ودیعه مسکن-حج عمره –قهرمان ورزشی-مبتکر-کم بینا – نابینا و حوادث غیر مترقبه دانشجویان روزانه.

۶٫ ثبت نام از دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویان نوبت دوم.

۷٫ ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط از طریق سیستم اتوماسیون به صندوق رفاه دانشجویی

۸٫انجام مراحل تسویه حساب مربوط به دوایر معاونت دانشجویی برای کلیه دانشجویان انصرافی ، اخراجی و فارغ التحصیلان دانشگاه.

۹٫ ارسال اطلاعات فارغ التحصیلان به صندوق رفاه دانشجویان جهت صدور دفترچه اقساط.

۱۰٫ صدور دفترچه اقساط از طریق سیستم جامع فاز۲ صندوق رفاه دانشجویان، برای فارغ التحصیلان متقاضی دریافت دفترچه قسط .

۱۱٫آشنایی دانشجویان با ضوابط و مقررات پرداخت و باز پرداخت تسهیلات دانشجویی و بیمه دانشجویی.

دانشجویان گرامی در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص تسهیلات رفاهی می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن ۷۲۶۷۵۷۰ تماس بگیرند.

 

 

الف – صندوق رفاه

.

به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور صندوقی تحت عنوان »صندوق رفاه دانشجویان«  در وزارت علوم تشکیل گردیده است. اهداف صندوق به شرح ذیل است:

.

۱-    اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان.

۲-    اعطای وام ازدواج به دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج میکنند.

۳-    اعطای وام در سایر موارد ضروری.

.

شرایط عمومی وام گیرندگان

.

ماده۱- اعتقاد به اصول دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی.

ماده ۳- دارا بودن اولویت نیاز مالی.

ماده ۴- عدم استفاده از وام یا کمک بورس تحصیلی.

ماده ۵- در زمان دریافت وام دانشجویی، عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت میباشد.(به استثنای کار دانشجویی).

ماده ۶- سپردن سند تعهد با ضامن معتبر. (متقاضیان وامهای تحصیلی و مسکن ورودی جدید مجازند در نیمسال دوم تحصیلی سند مذکور را ارائه دهند).

.

شرایط آموزشی

.

ماده ۷- ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی(به عنوان دانشجوی تمام وقت).

تبصره – استفاده از وامهای صندوق برای دانشجویانی که آخرین نیمسال تحصیلی خود را میگذرانند درصورت داشتن حداقل نصف واحدهای مورد لزوم، طبق مقررات آموزشی بلامانع میباشد.

ماده ۸- مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل.

تبصره ۱- اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت.

تبصره ۲- دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعلام شوند میتوانند حداکثر از نصف وام تحصیلی استفاده نمایند، بدیهی است وام مسکن و حق اولاد اینگونه دانشجویان به صورت کامل پرداخت میشود.

تبصره ۳- دانشجویانی که دو نیمسال متوالی مشروط شوند از دریافت هرگونه وام در نیمسال بعدی مشروطی، محروم می باشند.

تبصره ۴- درصورت تشخیص کمیسیون موارد خاص یا شورای آموزش دانشگاه مبنی بر بلامانع بودن ادامه تحصیل دانشجو، پرداخت وام تحصیلی و مسکن نیز بلامانع است.

ماده ۹- مدت استفاده از وامهای تحصیلی و مسکن در طول تحصیل به شرح زیر میباشد:

دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۲ سال تحصیلی(چهار نیمسال).

دوره کارشناسی پیوسته حداکثر ۴ سال تحصیلی(هشت نیمسال).

دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر ۶ سال تحصیلی (دوازده نیمسال).

دوره دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر ۴ سال تحصیلی(هشت نیمسال).

دوره دکترای تخصصی پیوسته غیر بورسیه حداکثر۸ سال تحصیلی(شانزده نیمسال).

تبصره ۱- در موارد استثنایی با تصویب و تأیید معاون دانشجویی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت وامها اضافه میگردد.

تبصره ۲- چنانچه دانشجو به هر نحوی در دورهای از تحصیل از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء دوره مندرج در ماده ۹ محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره میتواند استفاده نماید.

.

انواع و میزان وام

 

وام تحصیلی

.

الف – وام تحصیلی حداکثر به ۶۰ % دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی حداکثر به مدت ۱۰ ماه در سال از شروع سال تحصیلی به میزان زیر تعلق خواهد گرفت:

تبصره- دانشجویانی که در نیمسال تابستان حداقل ۶ واحد درسی اختیار مینمایند میتوانند به مدت دو ماه علاوه بر مدت معین در بند الف از وام تحصیلی بهره مند گردند.

ب – دانشجویان مجرد ماهیانه حداکثر ۲۰۰٫۰۰۰ ریال.

ج – دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد ماهیانه حداکثر ۳۵۰٫۰۰۰ ریال.

د – دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو باشند، در صورت عدم دریافت حق تأهل، به هریک از زوجین جداگانه وام تحصیلی مجردی، ماهیانه حداکثر ۲۰۰٫۰۰۰ ریال.

ه – دانشجویان متأهل زن ماهیانه حداکثر ۲۰۰٫۰۰۰ریال.

و – دانشجویان متأهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند۳۰٫۰۰۰ریال (حداکثر سه فرزند).

ز – وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاهها در صورت درخواست، حداکثر تا سه برابر با تشخیص ریاست صندوق رفاه دانشجویان قابل افزایش میباشد.

تبصره – دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از حق اولاد نیز بهرهمند گردند.

.

وام مسکن

.

الف – وام مسکن به حداکثر ۵۰ % دانشجویان که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارائه نمایند به میزان زیر برای مدت ۱۲ ماه در سال پرداخت میشود.

تبصره- تعداد دانشجویان بهرهمند از خوابگاه دانشجویی از سهمیه ۵۰ % کل دانشجویان هر دانشگاه کسر میشود.

ب- دانشجویان مجرد ماهیانه حداکثر ۲۰۰٫۰۰۰ریال.

ج – دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد حداکثر ماهیانه ۴۰۰٫۰۰۰ریال.

د – دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو باشد درصورت عدم دریافت حق تأهل، به هریک از زوجین جداگانه وام مسکن مجردی پرداخت میشود.

تبصره۱- خواهران دانشجوی متأهل که دور از همسر در شهرستانهای دیگری زندگی میکنند میتوانند از وام مسکن دانشجویان مجرد استفاده نمایند.

تبصره۲- دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر و یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی میتوانند از وام مسکن متأهلی بهرهمند گردند.

 

وام ازدواج و ضروری

الف- به دانشجویانی که در حین تحصیل تأهل اختیار نمایند به پیشنهاد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان وام ازدواج تعلق میگیرد.

ب- به حداکثر ۵ % دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی مواجه میشوند به پیشنهاد معاونت دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان وام ضروری تعلق میگیرد.

ج- به دانشجویان بورسیه دوره دکترای تخصصی نیز وام ازدواج تعلق میگیرد.

د- سقف وام ضروری برای هر رویداد در طول تحصیل یک نوبت حداکثر۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد.

تبصره ۱- سقف وام ضروری برای تهیه پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد۱٫۵۰۰٫۰۰۰ریال و دکترای تخصصی غیربورسیه ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد.

تبصره ۲- سقف وام ضروری برای پایاننامه دانشجویان دانشگاه پیام نور در دوره کارشناسی ارشد ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ و دکترای تخصصی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد.

تبصره۳- سقف وام ضروری خرید کتاب تخصصی برای دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ریال و دکترای تخصصی۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد.

ه- سقف وام ازدواج برای هر یک از دانشجویان حداکثر۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد.

و- وام ضروری به دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاهها در صورت درخواست، حداکثر تا سه برابر با تشخیص ریاست صندوق رفاه دانشجویان قابل افزایش میباشد.

ودیعه مسکن متأهلی

.

به منظور کمک به دانشجویان متأهل مقاطع مختلف تحصیلی فاقد خوابگاه، پرداخت ودیعه مسکن طبق جدول زیر، در مقابل ارائه اجارهنامه رسمی تعلق خواهد گرفت. اطلاعات این دسته از دانشجویان میباید در فرم مشخصشده به همراه مدارک مورد نیاز از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال گردد. میزان این وام جزء بدهیهای دانشجو محسوب گردیده و میباید در پایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجا به صندوق رفاه تأدیه گردد.

تذکر: پنج شهر بزرگ عبارتند از: اصفهان – اهواز – تبریز – شیراز و مشهد.

.

ودیعه مسکن مجردی

.

به منظور کاهش تقاضا برای خوابگاه و با توجه به کمبود شدید ظرفیت خوابگاهی دانشگاهها و کاستن از تنگناهای موجود ناشی از کمبود خوابگاه، حسب ضرورت و با تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان مجرد دانشگاههای متقاضی به شرح ذیل ودیعه مسکن پرداخت خواهد شد و پس از پرداخت به حساب دانشگاه واریز خواهد شد. دانشگاهها ملزم هستند در پایان تحصیل دانشجو، وجه ودیعه مسکن را به نام دانشجوی فارغ التحصیل به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند.

مبالغ ودیعه مسکن برای دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی به شرح ذیل میباشد:

.

وام بیمه دانشجویی

.

کلیه دانشجویان در صورت تمایل میتوانند در مدت تحصیل از بیمه درمانی مانند مقررات مربوط به کارکنان دولت استفاده نمایند. نصف حق بیمه برای حداکثر۲۰ % از دانشجویان واجد شرایط به عنوان وام ضروری محسوب و به میزان بدهی دانشجویان افزوده خواهد شد.

.

وام ضروری دانشجویان مبتکر

.

به دانشجویان مبتکر که حائز شرایط دریافت وام شده و به تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده حداکثر مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وام پرداخت میشود.

.

تسهیلات رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی

.

به دانشجویان قهرمان ورزشی که نفرات اول تا سوم با تأیید اداره کل تربیت بدنی دانشگاه یا اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع، حائز شرایط شناخته میشوند وام ضروری به شرح زیر پرداخت میشود:

الف- مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو برابر سقف مجاز وام ضروری.

ب- مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفهای و دکترای تخصصی، سه برابر سقف مجاز وام ضروری.

.

وام یا کمک هزینه موارد خاص

.

به دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، مبتلا به بیماریهای خاصو پرهزینه و سایر موارد مشابه که به تشخیص رئیس صندوق رفاه و تأیید وی باشد حداکثر تا سقف ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وام یا کمک هزینه قابل پرداخت میباشد.

پرداخت وام به دانشجویان خسارت دیده درحوادث غیرمترقبه نظیر زلزله،سیل و

به دانشجویانی که هنگام وقوع حادثه در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده با یکی از شرایط زیر وام یا تسهیلات پرداخت میشود:

۱-یک نوبت وام ضروری سه تا پنج برابر سقف مجاز برای کلیه مقاطع تحصیلی پرداخت میشود.

۲- به دانشجویان متأهل کلیه مقاطع تحصیلی که مسکن اجارهای در اختیار دارند حداکثر سقف ودیعه مسکن دانشجویان دورههای تکمیلی پرداخت میشود.

۳-به دانشجویان پیام نور یک نوبت وام ضروری تا سه برابر سقف مجاز پرداخت میشود.

۴-مهلت پرداخت تسهیلات حداکثر یک سال پس از وقوع حادثه میباشد.

ب- بیمه دانشجویی

بر اساس تفاهمنامه فی مابین صندوق رفاه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی کلیه دانشجویان و خانواده آنها که تحت پوشش سایر بیمه های درمانی نیستند بیمه خدمات درمانی با عنوان سایر اقشار قرار می گیرند .

- مدت بهره مندی از خدمات درمانی از زمان شروع بیمه تا پایان تحصیل ، ترک تحصیل یا انصراف از تحصیل خواهد بود .

- دانشجویانی که تحت پوشش بیمه والدین هستند در هنگام ثبت نام موظف به ارائه تصویر دفترچه بیمه درمانی خود می باشند .

- دانشجویانی که از ابتدای ورود به دانشگاه به هر دلیل در لیست اسمی از طرف داشنگاه معرفی نشده اند فقط تا ترم دوم مجاز به ثبت نام و معرفی از سوی دانشگاه بوده و از ترم سوم به هیچ عنوان مجاز به ثبت نام بیمه خدمات درمانی نمی باشند .

- دانشجویانی که در سن ۲۵ سالگی از پوشش بیمه والدین خارج می گردند با ارئه مدارک مثبته مجاز به ثبت نام بیمه درمانی می باشند .

- حق سرانه بیمه خدمات درمانی برای دانشجویان و افراد تحت تکفل آنها در هر سال بر اساس نرخ مصوب هیئت وزیران در همان سال می باشد .

- هزینه حق بیمه بصورت ۵۰% سهم دانشگاه و ۵۰% سهم دانشجو می باشد.

- کلیه دانشجویان دوره های روزانه واجد شرایط می توانند برای ۵۰% سهم خود وام بیمه خدمات درمانی درخواست نمایند .

- دانشجویان شبانه صرفا می توانند از وام بیمه استفاده نمایند و مشمول ۵۰% سهم دانشگاه نمی باشند و بایستی ۵۰% بصورت نقدی و ۵۰% بصورت وام و یا ۱۰۰% نقدی از مزایای خدمات درمانی بهره مند شوند .

- دانشجویان متاهل مرد می توانند از وام بیمه بابت افراد تحت تکفل ( همسر و فرزندران – حداکثر ۳ فرزند ) استفاده نمایند .

- دانشجویان زن که به علت شهادت ، فوت ، از کارافتادگی همسر یا متارکه فرزند یا فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام بیمه بهره مند شوند .

وظایف اداره رفاه در خصوص ارائه بیمه به دانشجویان:

 • بررسی وضعیت بیمه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود در هر سال و بیمه نمودن دانشجویان فاقد بیمه.
 • پیگیری و جذب اعتبارات لازم جهت انعقاد و پرداخت حق السهم صندوق در قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان دانشگاه.
 • ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجویان متقاضی بیمه خدمات درمانی.
 • ارتباط با سازمان بیمه خدمات درمانی جهت انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان دانشگاه هر سال و سالی دو مرحله (شامل قراردادهای اصلی و تکمیلی ودانشجویان خارجی)انجام امور مالی.
 • اخذ دفترچه بیمه و توزیع بین دانشجویان.
 • ارتباط با شرکتهای بیمه جهت بیمه حوادث نمودن کلیه دانشجویان دانشگاه (انعقاد قرارداد-ارسال اسامی-انجام امور مالی و پیگیری اخذ غرامت مربوط به دانشجویان حادثه دیده در طول هر ترم).

ج- کار دانشجویی

به منظور بهره گیری از توانمندیهای دانشجویان در پیشبرد امور دانشجویی ، فرهنگی، فوق برنامه، اداری ، خدماتی و رفاهی و ایجاد زمینه های کسب تجربه علمی برای دانشجویان و کمک به تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان، مطابق آئین نامه کار دانشجویی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، دانشگاه صنعتی کرمانشاه اقدام به استفاده از کار دانشجویی نموده است.

برخی مفاد آئین نامه استفاده از کار دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شرح ذیل می باشد:

 • دانشگاه کمک هزینه دانشجویان بهره مند از تسهیلات دانشجوئی را از محل اعتبارات مربوط برحسب نوع کار و بر اساس جدول زیر محاسبه و پرداخت می نماید:
 • حداکثر زمان استفاده از تسهیلات دانشجوئی هر دانشجو ۸۰ ساعت و حداقل آن ۶۰ ساعت در ماه می باشد.
 • کمک هزینه دانشجویانی که در زمینه امور آموزشی و پژوهشی به کار اشتغال دارند درصورت داشتن میانگین کل بیش از ۱۵ ، به میزان ۲۰% حق الزحمه معمولی افزایش می یابد.
 • تاریخ شروع و خاتمه تسهیلات دانشجوئی ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی می باشد.

 شرایط لازم برای اشتغال به کار دانشجویان

 • اعلام نیاز و تشخیص واحد بکار گیرنده.
 • داشتن صلاحیتهای عمومی، حسن سلوک واخلاق حسنه به تشخیص معاونت دانشجویی.
 • نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه های زندگی به تائید معاونت دانشجویی.
 •  گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی.
 •  نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی واحد.

 تذکر ۱ : در صورت عدم رضایت واحد مربوط و یا رفع نیاز، به کار دانشجو خاتمه داده می شود.

 تذکر ۲ : اجرای مفاد این آئین نامه هیچگونه تعهد استخدامی برای مراکز آموزش عالی در قبال دانشجو ایجاد نخواهد کرد.

 تذکر ۳ : پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی با ارسال گواهی انجام کار و ذکر مشخصات کامل دانشجو به حساب نامبردگان واریز می گردد.

  دانشجویان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ارائه تقاضای کار دانشجویی می توانند به معاونت دانشجویی مراجعه نمایند. 
راهنمای تلفن | لينکهای مفيد | نقشه دانشگاه
دانشگاه صنعتی کرمانشاه
ایران - کرمانشاه - بزرگراه امام خمینی(ره)
کد پستی 6715685420
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به دانشگاه صنعتی کرمانشاه مي باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
تعداد بازديدهاي امروز: 426