معاونت آموزشی پژوهشی


 
 IMG_7496

              .

.

دکتر سینا زرشکی

.

               معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

               szereshki@kut.ac..ir

.

****************************

IMG_7628

 .

  دکتر سید کمال جلالی

.

            مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

            k.jalali@kut.ac.ir

           seyed.kamal.jalali@gmail.com

.

****************************

 

IMG_7482

.

   دکتر صبحی عبدالاحد بنی اردلانی

.

            مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی کرمانشاه 

.

        s.baniardalani@kut.ac.ir

.

 

****************************

11118

.

دکتر زهرا گرگین

.

       رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

       z.gorgin@kut.ac.ir

 .

****************************

1370

.

دکتر مهدی احمدی

.

     رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

    m.ahmadi@kut.ac.ir

.

****************************

IMG_7480

.

دکتر محمد رضا امیدی

.

رئیس اداره خدمات آموزش دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

m.omidi1978@gmail.com

.

****************************

 .

معرفی:

.

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی به عنوان اولین معاونت دانشگاه در سال ۱۳۹۰ تشکیل گردید. بدین ترتیب پیگیری و تداوم فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ارزشمند انجام شده از ابتدای تأسیس در دانشگاه، تحت نظارت این معاونت قرار گرفت. تربیت دانشجویانی مستعد و خلاق که حتی در مقطع کارشناسی علاوه بر آموزش در تحقیقات و پژوهشهای کاربردی و صنعتی نیز مشارکت می نمایند، از اهداف دانشگاه صنعتی کرمانشاه بوده که تا حد زیادی محقق شده است. بازدیدهای صنعتی از بدو ورود به دانشگاه، اجرای کارگاههای آموزشی و پژوهشی، همکاری دانشجویان در طرحهای پژوهشی خصوصاً به منظور ساخت دستگاهها و … از برنامه های در نظر گرفته شده برای دانشجویان است. حاصل این سیاست کیفیت بالای آموزشی با توجه به داشتن بیشترین نسبت قبولی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای تراز اول نسبت به دانشگاههای منطقه و کسب رتبه های تک رقمی و مقامهای المپیاد از فارغ التحصیلان این دانشگاه است. این در حالی است که کسب جوایز پژوهشی و رتبه در مسابقات و جشنواره های معتبر ملی و حتی بین المللی نشانگر توان پژوهشی دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی کرمانشاه می باشد. کسب متوالی عنوان مؤسسه آموزش عالی برتر در میان دانشگاههای دولتی استان کرمانشاه در سالهای ۹۰ و ۹۱ از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی تأییدی دیگر بر زحمات مجموعه این دانشگاه است.

.

 مهمترین اهداف آموزشی: مدیریت و برنامه ریزی امور آموزشی، افزایش کیفیت آموزشی، گسترش رشته های تحصیلی

.

مهمترین اهداف پژوهشی: مدیریت و برنامه ریزی امور پژوهشی، افزایش کیفیت تحقیقات و پژوهش، حمایت از تحقیقات دانشگاهی خصوصاً با رویکرد صنعتی، تجاری و کاربردی، افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی و اطلاع رسانی

.

 مدیریت های زیر مجموعه:

.

-        مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

-        مدیریت امور پژوهشی و فناوری

-        کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و اطلاع رسانی

-        دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

 .

واحدهای زیر مجموعه و مرتبط:

.

اداره آموزش کل و دانشکده ها، گروههای آموزشی،واحد فارغ التحصیلان، واحد فناوری اطلاعات، سایت کامپیوتر،…

 .

شماره تماس:۳۸۳۰۵۰۲۱

نمابر: ۳۸۳۰۵۰۲۲

 .

پست الکترونیکی:

.

szereshki@kut.ac.ir